Ing. Jan Vaic

Narodil jsem se 3. května 1962 v Lounech. Po absolvování lounského gymnázia jsem pokračoval ve studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde jsem získal titul inženýr. Po absolvování roční vojenské služby v Žatci jsem nastoupil jako konstruktér do Železničních opraven a strojíren v Lounech. Zde jsem postupně vykonával různé řídící funkce od vedoucího obchodního oddělení po ředitele společnosti a předsedu představenstva společnosti LOSTR, a.s. Po prodeji podniku jinému vlastníkovi jsem začal samostatně podnikat, jsem jednatelem společnosti s r. o., která provozuje Hotel Caramell na Mírovém náměstí v Lounech, a jsem podílníkem ve stavební firmě. Mám stále tu první manželku, dvě téměř dospělé děti na studiích v Praze a psa.

Do politiky jsem se rozhodl vstoupit v okamžiku, kdy už jsem nemohl unést chování některých levicových populistů. Začal jsem mít potřebu lidem v okolí vysvětlovat pravicovou politiku a veřejně varovat před socialismem, který se stává v EU opět aktuálním. Jsem přesvědčen, že před rokem 1989 toho bylo spoustu špatně, a nechci zažít opět dobu strachu, zákazů, StB, devizových příslibů a zašedlých fasád. Jsem si jist, že i kdybych nyní ve zpravodajství zažil denně deset skandálů, stejně to bude lepší než rozhodování nějakého tajemníka o tom, zda mě nechá studovat na vysoké škole. A tak se těmi skandály nenechám znechutit ani otrávit. A tímto přístupem bych i sám sebe charakterizoval - beznadějný optimista.