Informace o MS ODS Louny

MS ODS Louny má nyní 31 členů. Nejvyšším orgánem je sněm Místního sdružení, který na svém jednání 14.3.2019 dovolil jedenáctičlennou radu.

 Rada MS ODS Louny

Předseda MS Ing. Jan Vaic
Místopředseda Mgr. Richard Hájek
Místopředseda František Vágner
Pokladník MS Bc. Zdeněk Budil
Člen místní rady Pavel Brož
Člen místní rady Ing. Jan Kerner
Člen místní rady Ing. Alexandra Moravcová
Člen místní rady Eva Kleinová
Člen místní rady Adam Kočina
Člen místní rady Ing. Romana Krameriusová
Člen místní rady Ing. Bohumil Kurka

 

Zastoupení v orgánech města Loun

Členové ODS
 
Ing. Jan Kerner Zastupitel a radní města
Eva Maťátko Zastupitelka a radní města, předsedkyně kulturní komise
MUDr. Tomáš Slavík Zastupitel, člen komise sociálních věcí a zdravotní
František Vágner Předseda dopravní komise
Ing. Jan Vaic Předseda komise CR, správní rada DADP
Pavel Brož Člen investiční komise
Bc. Zdeněk Budil Člen sociální a bytové komise, člen dozorčí rady TSML
Ing. Alexandra Moravcová Člen komise pro Letní lounské vábení
Ing. Jan Bernášek Člen kontrolního výboru zastupitelstva
Adam Kočina Člen komise pro životní prostředí
Mgr. Karel Švec Člen komise pro rodinu
Jaroslav Lauterbach Člen dopravní komise
Ing. Bohumil Kurka Člen komise investic a rozvoje města
Mgr. Štěpánka Slezáková Členka kulturní komise
Členové ODS námi nominovaní  
Ing. Miloslav Bouda Zastupitel, člen finančního výboru
Mgr. Zdeněk Zákutný Člen školské komise
Pavel Domecký Člen sportovní komise